Ние сме 11 Moons и създаваме висококачествени етерични комбинации, за да вдъхновим хората да живеят здрав и щастлив живот, изпълнен с високи вибрации, който е в хармония с ритъма и циклите на Земята и Космоса.

Избрахме името 11 Луни, защото то символизира единадесетте процеса, през които преминаваме, за да създадем нашите продукти.

 • Първата стъпка: избираме най-чистите и висококачествени масла.
 • Втора стъпка: създаваме свещено пространство, в което да работим.
 • Трета стъпка: създаваме смесите, като спазваме принцпите на аромaтерапията. Лично избираме базовите и етеричните масла за всеки бленд, смесваме ги и ги тестваме първо върху себе си. Оставяме ги да престоят, за да се развие ароматът.
 • Четвърта стъпка: опаковаме. Към всеки бленд се добавя кристал, който да подсили действието на етеричните масла.
 • Пета стъпка: зареждаме енергийно. Всяка бутилка се зарежда с Рейки или енергиите на Махатма и се поставя в центъра на кристалната мандала.
 • Шеста стъпка: Намираме най-подходящото утвърждение за съответната смес.
 • Седма стъпка: звук и вибрация. Използваме звънчета, тибетски пеещи купи и други инструменти. Пеем специално избрана според бленда мантра. Завършваме церемонията с изпяването на три пъти ОМ.
 • Осма стъпка: усвояване на енергията. Блендите прекарват минимум 12 часа в кристалната мандала.
 • Девета стъпка: Тестваме и замерваме. Използваме махало и аура камера, за да тестваме ефекта от използването на нашите смеси.
 • Десета стъпка: връзка с бъдещия собственик. Лично поставяме всяко шише в специална чантичка, която съдържа етеричната смеска и нейната лична визитка, която ще ти помогне да използваш маслото си по най-пълноценния начин.
 • Единадесета стъпка: уверяваме се, че всеки наш продукт изпълнява най-висшата си фунцкия – да ти помага да се чувстваш по-щастлив, здрав и свободен.

Нашата Висша Мисия е да служим на Дъха на Духа, а Духа винаги върви към разширението и успеха. Предлагайки ви нашите продукти и следвайки естественото движение на Живота, бихме искали да ви кажем това: Желаем ти здраве! Желаем ти щастие! Желаем ти свобода!

Деви и Моон.