За подкрепа в настройването на рафинираните състояния на съзнанието, божественото благополучие и повишеното осъзнаване, които кодовете 11:11 могат да донесат.
Ние ви предлагаме медитация с божествения глас на нашата създателка Деви.