11 Луни ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ

11 Луни ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3082-C01 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Изпълнението на договора стартира на 14.07.2020 г. и приключва на 14.10.2020 г. Получената помощ е в размер на 8 300 лв., от които 7 055 лв. европейско и 1 245 лв. национално съфинансиране.

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

 

Проект BG16RFOP002-2.073-3082 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping
[]