Утвържденията – Защо ? Какво? Как?

Защо да използваме утвърждения Работата с утвърждения датира още от 20те години на 20ти век и от тогава хората ги използват по много причини. Най-общо казано, утвържденията се използват за…

Read more

6 факта за нашата аура

Какво е аурата? Аурата представлява електромагнитно поле около всеки човек. Формата му наподобява яйце от енергия около нас. Научно доказано е, че всяко нещо в света излъчва определен вид енергия.…

Read more

Любовта и болката – двете страни на една монета

Любовта е най-необяснимото чувство от зараждането на човечеството. Тя най-често се възприема като необяснима и неподдаваща се на контрол емоционална стихия, която едновременно съгражда и руши. Точно тук идва голямото…

Read more